• Wsparcie merytoryczne
 • Profesjonalizm
 • Eksperci

Trade Media International – Świat innowacji w zasięgu ręki

Wydawnictwo Trade Media International powstało w 2003 roku i aktualnie jest jednym z czołowych wydawców czasopism branżowych w Polsce. Wydawnictwo w swoim portfolio posiada tytuły poruszające tematy związane z ogólnie pojętą produkcją przemysłową oraz budownictwem: Inżynieria & Utrzymanie Ruchu, Control Engineering Polska, oraz Inteligentny Budynek. Poza wspomnianymi tytułami wydaje również katalogi firm i produktów, dodatki tematyczne oraz specjalne raporty branżowe. W dobie dzisiejszej digitalizacji, wszystkie tytuły wydawane przez Trade Media International dostępne są również w wersji elektronicznej.

Wydawnictwo aktywne jest również w Internecie - zarządza kilkoma opiniotwórczymi serwisami, które są uzupełnieniem artykułów dostępnych w drukowanych magazynach (www.utrzymanieruchu.pl, www.controlengineering.pl, oraz www.inteligentnybudynek.eu).

Trade Media International jest również organizatorem prestiżowych konkursów Produkt Roku oraz Najlepszy dostawca IT dla przemysłu.

 

Nieodłączną częścią działalności wydawnictwa są specjalistyczne seminaria branżowe skierowane do pracowników sektora produkcji oraz budownictwa. Ten segment jest w ostatnim czasie mocno promowany i przynosi dużą renomę wydawnictwu oraz wymierne korzyści firmom uczestniczącym i słuchaczom.

Sukces w wydawaniu magazynów o tematyce przemysłowej w Polsce, Trade Media International powiela na rynku czeskim i rosyjskim. Poprzez spółkę-córkę Trade Media International, s. r. o. wydaje w Czechach magazyny: Control Engineering Česko, Řízení a údržba průmyslového podniku oraz prowadzi serwisy internetowe www.controlengcesko.com i www.udrzbapodniku.cz, natomiast w Rosji od 2011 roku wydaje Control Engineering Russia.

Firma swój sukces zawdzięcza konsekwentnemu dążeniu do celu, jakim jest dostarczanie czytelnikom informacji na najwyższym poziomie związanych z problematyką inżynierską, a reklamodawcom zapewnia możliwość dotarcia z ofertą do różnych grup klientów według wybranych kryteriów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych produktów i usług.

CE

 

www.controlengineering.com

Control Engineering Polska jest obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy zajmują się automatyką przemysłową.
Czasopismo obejmuje swoim zasięgiem rynek automatyki przemysłowej i prezentuje między innymi zagadnienia:

 • automatyka procesów: zaawansowane technologie, aparatura pomiarowa, czujniki;
 • sterowanie dyskretne: sterowanie maszynami, czujniki dyskretne, silniki, napędy;
 • integracja systemów: sieci i komunikacja, składowe systemu;
 • oprogramowanie HMI, wbudowane systemy sterowania.

Atutem Control Engineering Polska jest zawartość merytoryczna, ściśle podporządkowana możliwościom wykorzystania jej w działalności zawodowej odbiorców. Ogromną wagę przywiązujemy zarówno do merytorycznego, jak i estetycznego opracowania prezentowanych na łamach czasopisma treści.

 

UR

www.utrzymanieruchu.pl

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu to profesjonalny miesięcznik oraz portal skierowany do służb odpowiedzialnych za utrzymanie i obsługę linii produkcyjnych w zakładach przemysłowych.
Czasopismo stanowi praktyczne źródło informacji z dziedzin takich, jak:

 • mechanika,
 • elektryka, elektronika, energetyka,
 • automatyka, diagnostyka,
 • utrzymanie ruchu, zarządzanie,
 • logistyka produkcji.

Wysoka jakość merytoryczna czasopisma, atrakcyjna szata graficzna, prezentacje produktów i raporty branżowe sprawiają, że periodyk cieszy się niesłabnącą popularnością wśród inżynierów.

IB

www.inteligentnybudynek.eu

Inteligentny Budynekplatforma wymiany nowoczesnej myśli

Czasopismo Inteligentny Budynek – to nowość na polskim rynku. To źródło informacji o nowoczesnych technologiach dla inżynierów budownictwa. Jak projektować budynki zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju? Jak ograniczyć koszty energii elektrycznej? Jak zapewnić pełną integrację wszystkich zastosowanych rozwiązań i urządzeń? Jak kontrolować bezpieczeństwo w budynkach? Jak zapewnić ciągłość działania inteligentnych urządzeń?

Inteligentny budynek zgodnie z ogólną definicją to taki, który dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu zarządzania może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz. Efektem jest maksymalizacja funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizacja kosztów eksploatacji i modernizacji. W dodatku inteligentny budynek nie może oddziaływać negatywnie ani na środowisko naturalne, ani na ludzi znajdujących się w jego wnętrzu.

W kwartalniku Inteligentny Budynek opisujemy wszystkie nowinki technologiczne zaliczane do grupy „smart” (inteligentnych), które mogą znaleźć zastosowanie w inteligentnym budownictwie, m.in. wszelkiego rodzaju systemy czujników i detektorów oraz zintegrowane systemy zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami i urządzeniami. Będziemy śledzić światowe trendy w inteligentnych rozwiązaniach dla budownictwa.