Inteligentne systemy
automatyki budynkowej21 maja | Katowice

Systemy automatyki budynkowej zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania budynków, dostosowując pracę urządzeń i podsystemów do wymogów użytkowników lub zarządców oraz realizując kontrolę dostępu o różnym stopniu zaawansowania, monitoring parametrów pracy urządzeń, rejestrację zdarzeń, współpracę z systemami sygnalizacji włamania i napadu, systemami pożarowymi itp.
W inteligentnych budynkach mózgiem jest BMS, czyli system zarządzania układami automatycznego sterowania. Spaja on wszystkie systemy (w tym instalacje oświetleniowe, urządzenia i układy zasilania awaryjnego, systemy alarmowe, podsystemy sterowania komfortem (klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem, nagłośnieniem itp.) w jedną całość, zapewniając efektywne i oszczędne zarządzanie całym obiektem z jednego miejsca. BMS kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i możliwych awariach. Zwykle udostępnia interfejs graficzny, który zapewnia podgląd parametrów pracy oraz zmianę wartości nastawionych.

Tematyka

 • Standardy w automatyce budynkowej
 • Integracja automatyki i systemów zarządzania funkcjami budynku
 • Automatyzacja procesu kontroli funkcji budynku
 • Systemy BMS i automatyka
 • Bezpieczeństwo osób przebywających w budynku
 • Integracja systemów automatyki i bezpieczeństwa
 • Bezprzewodowe systemy sterowania
 • Systemy monitoringu i zarządzania zużyciem energii oraz innych mediów
 • Sterowanie HVAC w budynkach
 • Efektywność energetyczna budynków
 • Zintegrowane systemy inteligentnych instalacji
 • Nowe życie obiektów dzięki instalacji inteligentnej automatyki budynkowej
 • Smart grid – inteligentne sieci
 • Smart metering – inteligentne czujniki pomiarowe
 • Inteligentna automatyka w budynkach przemysłowych
 • Światowe trendy w automatyce budynkowej

Grupa docelowa

 • Inżynierowie budownictwa
 • Projektanci
 • Architekci
 • Integratorzy systemów automatyki budynkowej
 • Integratorzy systemów BMS
 • Instalatorzy
 • Deweloperzy i inwestorzy
 • Generalni wykonawcy
 • Zarządcy nieruchomości