Efektywność energetyczna
w przemyśle29 października | Kraków

Rosnące koszty energii sprawiają, ze dla wielu firm problem ten staje się coraz bardziej istotny . W konsekwencji tego warto jest się zastanowić nad podjęciem odpowiednich działań organizacyjnych(np. wybór odpowiedniej taryfy czy dostawcy) i technicznych (np. stosowanie energooszczędnych maszyn). Ważna jest także dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń, stosowanie odpowiedniej diagnostyki i przeglądów, a także stosowanie środków smarnych właściwych dla mechanizmów i temperatury w jakiej pracują. Ponadto opomiarowanie oraz systemy monitoringu zapewnią dopływ informacji do systemów informatycznych, dzięki czemu ułatwią nadzór nad zużyciem energii oraz poinformują kierownictwo o jej jakości.

Tematyka

 • systemy monitorowania, rozliczania i dystrybucji energii na poziomie zakładu produkcyjnego
 • audyt energetyczny
 • energooszczędne systemy oświetlenia
 • energooszczędne systemy ogrzewania
 • liczniki energii ze zdalnym dostępem do informacji
 • systemy nadzoru zużycia i jakości energii
 • podstawowe miejsca „wycieków” energii – systemy sprężonego powietrza, energochłonne systemy ogrzewania, silniki
 • diagnostyka systemów mających istotny wpływ na zużycie energii, a zwłaszcza instalacji elektrycznych (termografia, mierniki wielkości elektrycznych)
 • systemy zarządzania energią
 • nowoczesne rozwiązania techniczne bezpośrednio związane z energią i zmniejszające zużycie energii – falowniki, silniki, instalacje, kable
 • nowoczesne rozwiązania techniczne mające wpływ na zużycie energii – odpowiednie smarowanie, ograniczenia miejsc wycieku ciepła
 • pompy ciepła
 • systemy solarne (fotowoltaika)
 • organizacja pracy a zużycie energii

Grupa docelowa

 • inżynierowie i technicy (produkcja oraz utrzymanie ruchu)
 • elektrycy, energetycy oraz diagnostycy
 • kadra zarządzająca odpowiedzialna za zakupy urządzeń i materiałów eksploatacyjnych sprzyjających zmniejszaniu zużycia energii
 • dyrektorzy techniczni
 • inżynierowie serwisu
 • inżynierowie procesu