Bezpieczeństwo procesów
produkcyjnych



25 września | Łódź

Według przeprowadzonych badań połowa wszystkich śmiertelnych wypadków oraz około 30 % mniejszych wypadków związanych z uszczerbkiem na zdrowiu pracowników przy pracy ma swą przyczynę w niewłaściwych zachowaniach pracowników. Często sytuacje stwarzające zagrożenie dla zdrowia czy życia pracowników występują w związku z presją czasu, w jakim dokonana ma zostać naprawa elementu. Z uwagi na fakt, iż każdy przestój linii wiąże się z dużymi stratami finansowymi, może dochodzić do niebezpiecznych praktyk związanych z ominięciem systemów bezpieczeństwa blokujących działalnie maszyny.
Celem seminarium jest szerzenie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji i świadomości przedstawicieli wszystkich grup zawodowych odpowiedzialnych za właściwy poziom bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.

 

Tematyka

 • Normy i standardy bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne
 • Kurtyny bezpieczeństwa
 • Zarządzanie alarmami
 • Standardy dla sieci bezpieczeństwa
 • Systemy oznaczeń
 • Wyłączniki bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo pracowników
 • Przegląd najnowszych rozwiązań technologicznych
 • Symulacja procesów produkcyjnych
 • Audyty bezpieczeństwa

Grupa docelowa

 • Prezesi firm produkcyjnych
 • Właściciele firm produkcyjnych
 • Dyrektorzy m.in. Działów Inwestycji, Produkcji, Działalności operacyjnej, Techniczni
 • Automatycy
 • Elektrycy
 • Elektronicy
 • Kierownicy m.in. działów konstrukcyjno – technologicznych, technicznych, rozwoju, uruchomień, utrzymania ruchu, produkcji, projektów, kontroli jakości
 • Kadra inżynierska
 • Konstruktorzy
 • Konsultanci
 • Koordynatorzy działań produkcyjnych
 • Specjaliści m.in. ds. automatyki, robotyki, elektroniki, elektryki, utrzymania ruchu, rozwoju aplikacji, technicznych
 • Mechanicy
 • Menedżerowie produktów
 • Menedżerowie projektów
 • Technolodzy
 • Programiści i operatorzy maszyn i linii produkcyjnych
 • Asystenci m.in. działów technologii, automatyki, utrzymania ruchu, robotyki